Školní Jídelna Dolní Břežany

Důležité informace pro nový školní rok 2023/24

Od 4. 9. 2023 naše školní jídelna zavádí nový systém pro objednávání obědů. Ten přináší nové funkce pro větší komfort nás všech.
Dvě nejzajímavější funkce jsou stravenkářka a burza obědů.

Stravenkářka

Strávník, který si zapomene čip nebo kartu na oběd, si musí vytisknout náhradní stravenku v novém volícím boxu (2ks) umístěných u vchodů do školní jídelny.

Stravenku lze vytisknout po zadání příjmení žáka a hesla.
Heslo vytvoříte po obdržení uvítacího emailu, kdy po prvním přihlášení si jej vytvoříte. Heslo zvolte tak, aby si jej vaše dítě zapamatovalo.
Zaměstnanci jídelny nemají k heslům přístup, tudíž dětem nebudou moci pomoci.

Burza obědů

Burza funguje na principu výměny jídel mezi strávníky. Pokud strávník zjistí, že si nemůže odhlásit jídlo, které již má objednané, protože vypršel časový limit povolující zrušení objednávky, stačí stisknout tlačítko Do burzy a toto jídlo nabídne v rámci burzy jiným strávníkům. Pokud jiný strávník zjistí, že chce jídlo a již si ho nemůže objednat z důvodu vypršení časového limitu, stačí použít tlačítko Přidat 1 kus z burzy.

Zobrazí seznam jídel ve vaší jídelně, které byly dány do burzy. Můžete jimi listovat a zjišťovat tak, jaká jídla jsou v burze.

Burza funguje tak, že pokud zjistíte, že nemůžete zrušit jídlo, které máte objednané, protože vypršel časový limit zrušení objednávky (na tlačítku Nelze zrušit a nad nápovědnou ikonou se zobrazí Vypršel časový limit) můžete stisknout tlačítko Do burzy a toto jídlo pak bude přístupné v rámci burzy.
Pokud naopak zjistíte, že jste chtěli jídlo a již si ho nemůže objednat z důvodu vypršení časového limitu (text na tlačítku Nelze objednat a nad nápovědnou ikonou se zobrazí Vypršel časový limit), je možné prolistovat burzu a zjistit, zda neobsahuje požadované jídlo. Pokud ano, zobrazí se text jídelníčku a tlačítko Přidat 1 ks z burzy. Po stisku tohoto tlačítka dojde k přiřazení jídla novému strávníkovi (v tomto případě tedy Vám) a ke snížení kreditu o částku za oběd. Oba strávníci účastnící se transakce, musí mít v kategorii nastavenou stejnou velikost porce. Jídla jiných velikostí se cílovému strávníkovi nezobrazují.
Částka účtovaná za jídlo vždy odpovídá částce, kterou má za jídlo zaplatit cílový strávník. Strávníkovi, který jídlo do burzy nabídl (a jiný strávník tuto nabídku využil) se kredit naopak zpět přičte.

Návod a podrobný popis všech funkcí nového systému najdete ZDE

Platby za stravování ZŠ + MŠ

  • bezhotovostním převodem na účet školní jídelny č. 281707685/0300, konstantní symbol 0308, variabilní symbol – osobní číslo žáka. Je nutné ke spárování platby. Pro zjednodušení platby najdete váš unikátní QR kód (vč. variabilního symbolu) v sekci objednávání obědů

Starší aktuality