Jídelna základní školy

Základní informace pro plátce​

Ceny obědů za den, platné od 1.9.2020

 • I. skupina (7 – 10 let) – 32 Kč
 • II. skupina (11 – 14 let) – 34 Kč
 • III. skupina (15 a více let) – 37 Kč
 • senioři – 69 Kč (jídlo balíme do krabiček)  

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. není žák zařazován do cenové kategorie podle třídy, ale podle věku, kterého dosáhne v daném školním roce (např. v květnu dosáhne 11 let, tedy od září je již v II. skupině – věkové kategorii).

Dotované obědy

Ve vyhlášce 107/2005 Sb., o školním stravování je uvedeno, že žák základní školy má právo denně odebrat oběd.

Dle § 119 má dítě nárok na dotovaný oběd pouze v době pobytu ve škole a školském zařízení (v době vyučování), podle § 117 odst.1 písm.b) a c)- nemají děti nárok na dotovaný oběd jsou-li o prázdninách v družině nebo při ředitelském volnu apod.- jsou ve školském zájmovém zařízení podle vyhlášky č. 74/2005 Sb.§ 3.

Platby za stravování

 • bezhotovostním převodem na účet školní jídelny č. 281707685/0300 (QR kód), konstantní symbol 0308, variabilní symbol ve tvaru 999900XXXX. Poslední čtyři čísla jsou identifikačním číslem žáka.
  • 99990000XX
  • 9999000XXX
  • 999900XXXX
 • X je identifikačním číslem dítěte
 • Variabilní symbol musí obsahovat 10 znaků
 • v hotovosti (možné zcela výjimečně po dohodě s vedoucí školní jídelny) v pokladně školní jídelny
 • přeplatky na stravném se vyplácejí na vyžádání na konci školního roku, jinak se převádějí do dalšího stravovacího období

Pokladna (pro cizí strávníky) a současně úřední hodiny vedoucí provozu školní jídelny, R. Krahulíkové: denně 7:40 – 7:55 a 12:30 – 14:009

Objednávání obědů:

 • na dotykovém terminálu ve školní jídelně
 • přes internet na stránkách školy. Do přihlašovací tabulky zadejte přihlašovací jméno a heslo. (Pokud nemáte přihlašovací údaje, vyžádejte si je u vedoucí školní jídelny). Otevře se Vám objednávkový formulář, kde si můžete zkontrolovat kredit (finanční částku, která ještě zbývá na účtu Vašeho dítěte) a můžete objednávat oběd č.1 nebo č. 2 dle jídelníčku.
 • obědy lze objednat jen do výše kreditu Vašeho dítěte, stravné je tedy nutné platit PŘEDEM. V případě nedostatku peněz na účtu NELZE obědy objednávat.
 • obědy bez objednání nebudou vydány.
 • stravovací systém umožňuje objednat obědy „tzv. naslepo“, to znamená bez vypsání jídelníčku, objednejte např. oběd číslo 1, a to až do výše kreditu (např. až do konce školního roku).
 • objednávku oběda můžete kdykoliv změnit či zrušit. Nejpozději do 14 hodin předchozího pracovního dne. V případě neočekávané absence je možné vyzvednout dotovaný oběd pouze první den nemoci ve školní jídelně od 11:15 do 11:30 (dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb). Neodhlášené obědy propadají.

Odhlašování obědů:

 • Objednávku oběda můžete kdykoliv změnit či zrušit. Nejpozději do 14 hodin předchozího pracovního dne. V případě neočekávané absence je možné vyzvednout dotovaný oběd pouze první den nemoci ve školní jídelně od 11:15 do 11:30 (dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb). Neodhlášené obědy propadají.

Spotřební koš:

Spotřební koš stanovuje, jaké výživové požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. Legislativně jsou stanoveny určité skupiny potravin (brambory, maso, ovoce, zelenina atd.) a jejich doporučená spotřeba na žáka a den. Výpočtem spotřebního koše pak jídelna dokumentuje, jak tyto normy dodržuje. Spotřební koš se počítá za měsíční období v hodnotách „jak nakoupeno“.

Informace k zařazování potravin do skupin a k výpočtu
Podrobnosti k výpočtu spotřebního koše jsou uvedeny ve vyhlášce 107/2005 Sb. v příloze 1 (Výživové normy pro školní stravování).

Jídelníček na příští týden 25.10.-26.10.2021 JEN PRO DĚTI V DRUŽINĚ

Pondělí, 25.10.
Polévka 1 Česneková s bramborem a vejcem I 3,7,9
Jídlo 1 Sekaná svíčková, těstoviny I 1,3,7,9
Jídlo 2 NEVAŘÍ SE I
Polévka 2bezlepková dieta NEVAŘÍ SE I
Jídlo 3bezlepková dieta NEVAŘÍ SE I
Nápoje Čaj, voda, sirup I
Salát/ovoce 0 I
Úterý, 26.10.
Polévka 1 Selská I 1,3,7,9
Jídlo 1 Srbské rizoto se sýrem, okurka I 7,9
Jídlo 2 NEVAŘÍ SE I
Polévka 2bezlepková dieta NEVAŘÍ SE I
Jídlo 3bezlepková dieta NEVAŘÍ SE I
Nápoje Čaj, voda, sirup I
Salát/ovoce 0 I
Středa, 27.10.
Polévka 1 0 I
Jídlo 1 PODZIMNÍ PRÁZDNINY I
Jídlo 2 0 I
Polévka 2bezlepková dieta 0 I
Jídlo 3bezlepková dieta 0 I
Nápoje 0 I
Salát/ovoce 0 I
Čtvrtek, 28.10.
Polévka 1 0 I
Jídlo 1 STÁTNÍ SVÁTEK I
Jídlo 2 0 I
Polévka 2bezlepková dieta 0 I
Jídlo 3bezlepková dieta 0 I
Nápoje 0 I
Salát/ovoce 0 I
Pátek, 29.10.
Polévka 1 0 I
Jídlo 1 PODZIMNÍ PRÁZDNINY I
Jídlo 2 0 I
Polévka 2bezlepková dieta 0 I
Jídlo 3bezlepková dieta 0 I
Nápoje 0 I
Salát/ovoce 0 I