Školní Jídelna Dolní Břežany

Vyzvedávání obědů od 1.11.2021

Vážení rodiče,

v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k provozu a služeb maloobchodu, platí s účinností od 1.11.2021 následující :

  • školní jídelny mají povinnost kontrolovat OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) cizích strávníků při vstupu do provozovny (v případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, proběhne kontrola nejpozději před poskytnutím služby)

Toto opatření se vztahuje k rodičům, nebo jiným rodinným příslušníkům, kteří jdou pro oběd těm dětem, které jsou nemocné. Tyto osoby se musejí prokázat platným OTN (očkování, testování, prodělání nemoci), jinak nebudou vpuštěni do prostor školy a nebude jim strava vydána.

Doba platnosti negativních testů byla nově zkrácena ze 7 dnů na 72 hodin

u  RT-PCR testů a ze 72 hodin na 24 hodin u Ag testů.

Tak abychom předešli případným problémům, prosíme vezměte si předepsané doklady o OTN (očkování, testování, prodělání nemoci) s sebou.

Moc děkujeme.

Jiří Bílek
ředitel školní jídelny

Starší aktuality