Školní Jídelna Dolní Břežany

Výdej obědů od 12.4.2021

Vážení rodiče, žáci a naši strávníci,

jistě již víte, že žáci prvního stupně nastupují od pondělí 12. 4. 2021 do školy na prezenční výuku s rotací ročníků podle plánu, o kterém jste byli školou informováni.

Abychom mohli zabezpečit oběd pro všechny zájemce bez ohledu na to, zda se učí distančně či prezenčně, budeme od 12. 4. 2021 distribuovat obědy následujícím způsobem:

  • žáci prvního stupně na prezenční výuce (tedy ve škole), kteří po výuce odcházejí domů, si mohou vyzvednout oběd v krabičce u „výdejního okénka“ školy z vnější strany vstupu do společenského sálu. Z hygienických důvodů není umožněno si oběd vyzvednout ve školní jídelně nebo ve společenském sále vnitřním vstupem. Cena oběda (hlavního jídla bez polévky) včetně krabičky bude jako doposud, tedy 42,-Kč, a bude podávána v jednotné gramáži v kategorii „15 let plus“,
  • žáci prvního stupně, kteří jdou po výuce do družiny, půjdou na oběd do školní jídelny v doprovodu určených zaměstnanců školy. Obědy budou vydávány rozloženě v časovém rozmezí 12–14 hod., abychom eliminovali větší množství osob u oběda a současně také při těchto zpřísněných hygienických opatřeních zvládli obsloužit všechny zájemce. Cena oběda bude účtována dle kategorie „1. – 4. třída“, tedy 32,-Kč.

Vzhledem k hygienickým opatřením Vás žádáme, abyste svým dětem, které se stravují ve školní jídelně, dávali s sebou kompletní příbor (nůž, vidlička, lžíce), nejlépe do plastového boxu.

Pro žáky druhého stupně se nic nemění, ti mohou docházet pro oběd do krabiček z „výdejního okénka“ školy z vnější strany vstupu do společenského sálu od 12 do 14 hod.

Jiří Bílek

Starší aktuality